vendredi, 29 mai 2020 6:13:11

Info Focus
  • "Fotoana izao handraisana andraikitra hanamorana ny fiatrehan'ny vehivavy ny fadimbolana"

Directions régionales
LES DIRECTIONS REGIONALES DU MINISTERE


Ministre

84575148_10222191727646071_6546729206598860800_o
Voahary RAVELOMANANTSOA

ANTANANARIVO

ANDRIANAMBININA Nozara Estelle

ANALAMANGA

RAKOTOARISOA Zafiarinjatovo

BONGOLAVA

RAZAFIMAHATRATRA Dina Anjaraniaina

ITASY

RAFARALAHIMBOA Andriamihaja Christian Gabriel

VAKINANKARATRA

ANTSIRANANA

ZAKA Ruffin Raymond

DIANA

RATOVONIAINA Thierry Emmanuel

SAVA

FIANARANTSOA

RAKOTOVAO Andrianjafimaharavo Tantelisoa

AMORON'I MANIA

RAMBOASALAMA Andrianirintsoa

ATSIMO ATSINANANA

ANDRIANARIJAONA Riana

HAUTE MATSIATRA

BAOARINEVA Larissa

VATOVAVY FITOVINANY

MAHAJANGA

RAMAROKOTO Andiamifidiarivelo

BETSIBOKA

034 28 126 42

VAVIZARA sylvie

BOENY

RAMANANJATOVO Haingo Nadia

MELAKY

RAZANAMALALA Soanaranina Véronique

SOFIA

TOAMASINA

BE Katiuscia

ALAOTRA MANGORO

RALAMBOSAMIMANANA Mamy Nirina

ANALANJIROFO

RATOVOSON Harisson John Fréderic

ATSINANANA

TOLIARA

KOTOVAORIVELO Jux Solinsky

ANDROY

RANDRIAMIARANTSOA Jean Claude Andrianambinina

ANOSY

RAZAFIMANDIMBY Julson Paul

ATSIMO ANDREFANA

ZAFIMAHATRATRA Arnaud Fidzérald

IHOROMBE

RASOANIARIHELISOA Vonitsiry

MENABE